Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ik wil transparant zijn over hoe ik met persoonsgegevens omga, en uiteraard zo goed mogelijk voldoen aan de nieuwe regelgeving. Daarom heb ik een privacyverklaring opgesteld. N.B. De regelgeving rondom de AVG is, in mijn ogen, niet goed passend voor ZZP-ers zoals ik zelf.  De belangenvereniging … Lees verder