PASpartout

Van 2002 t/m 2006 schreef ik artikelen en columns voor de Engagement, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

In die tijd was ik erg actief voor PAS-Nederland, de belangenvereniging voor en door volwassenen met autisme. Ook later bleef ik betrokken bij PAS, maar dat is een ander verhaal.

Vanaf april 2002 mocht PAS structureel een bijdrage leveren aan elke editie van de Engagement. Deze bijdragen werden meestal door mij geschreven. Vanaf augustus 2002 verschenen deze bijdragen onder de naam ‘PASpartout’. Deze bijdragen zijn hier online terug te lezen. 

Introductie van de naam PASpartout
Introductie van de naam PASpartout. In: Engagement, augustus 2002, p. 2

Grofweg kende de PASpartout twee soorten bijdragen: 1) artikelen of columns van mijn hand, waarin ik een onderwerp besprak dat ik relevant vond voor volwassenen met autisme, en waarin ik mijn mening gaf; en 2) bijdragen die over het reilen en zeilen van PAS als organisatie gingen, waarbij met name de (moeizame) relatie met de NVA en in het verlengde daarvan de onduidelijkheid rondom het PAS-lidmaatschap een terugkerend thema was.

Op deze website heb ik de bijdragen aan de Engagement uit de beginjaren (al dan niet PASpartout genoemd) toegankelijk gemaakt. Ik heb de originele teksten op een webpagina gezet voor de leesbaarheid. Dit is soms niet de hele PASpartout, soms bevatte deze ook nog gegevens die vooral op dat moment van belang waren, zoals data van contactdagen. De gehele PASpartout is ook terug te lezen als scan.

Historisch overzicht PASpartout

April 2002: Belangenvereniging PAS voor Personen uit het Autisme Spectrum
Zie ook de scans: Engagement april 2002 p 4Engagement april 2002 p 5

Juni 2002:
Augustus 2002: De eerste PASpartout onder deze naam, met nieuws van PAS. Zie de scan van: Engagement augustus 2002 p 13
Oktober 2002: Discussie is nodig. Bestaande meningen over autisten zijn toe aan vernieuwing
Bekijk de volledige PASpartout in de scans: Engagement oktober 2002 p8Engagement oktober 2002 p 9

December 2002 – Themagroepen bij PAS. De eerste gespreksgroep specifiek voor vrouwen met autisme wordt opgericht. Zie de scan van: Engagement december 2002 p 21

Februari 2003: NVA-ledengroep PAS
April 2003: Communicatie (column); PoezPAS
Juni 2003: Seksualiteit en autisme (artikel)
Augustus 2003: Commotie rond Volkert v.d. G. (artikel), PAS-werkgroep Werk
De PASpartout bevat het nieuws van PAS. Zie de scans: Engagement augustus 2003 p 17Engagement augustus 2003 p 18

Oktober 2003: De geschiedenis en het hier en nu van PAS
December 2003: Het Europees Gehandicaptenparlement

(N.B. Ik heb deze tekst wel ingezonden naar de redactie van de Engagement, maar pas op het allerlaatste moment, nadat de deadline al verstreken was. Ik belde daarover met Irma, de toenmalige directiesecretaresse van de NVA. Zij zei dat ik nog op tijd was, en de bijdrage gewoon geplaatst zou worden. Echter, toen de Engagement op mijn deurmat viel, ontdekte ik dat mijn bijdrage niet geplaatst was, ondanks de toezegging door Irma. Dit was niet met mij gecommuniceerd. Ik vond het toen erg vervelend, omdat ik mijn best had gedaan om op het laatste moment toch nog een tekst te schrijven, vanuit de gedachte dat het nog kon (want dat was tegen me gezegd) en mijn bijdrage zonder verdere communicatie gewoon terzijde is geschoven. Nu ging ik ervan uit, net als daarvoor, mijn artikel in de Engagement te zien staan. Om dus onaangenaam verrast te worden, toen bleek dat dat niet het geval was.)

Februari 2004: Lid worden van PAS kan nu echt
April 2004: Lidmaatschap PAS
Juni 2004: Het ligt (niet) aan de ouders (column)
December 2004: Andere tijd, andere plaats (column)

Februari 2005: De voorschrijvende rol van statistieken (column)
Juni 2005: Hiërarchie en status binnen de groep gehandicapten. Een verkenning van een taboe. (column)
Augustus 2005: Betekenisverlening (column), Wat is autisme? (artikel)

Februari 2006: Openheid over autisme moet niet opgedrongen worden (column)
April 2006: PGB-droom (column)
Juni 2006: 5-jarig jubileum PAS

Wat mij zelf opvalt, en soms ook stoort, is dat het lijkt alsof er zo weinig veranderd is in de afgelopen 10 tot 15 jaar. De thema’s die ik toen belangrijk vond zijn dezelfde die ervaringsdeskundigen met autisme van nu belangrijk vinden. Basisthema’s, zoals dat normaal begaafde volwassenen met autisme bestaan, en dat we onze eigen wensen, behoeften en belangen hebben. Een ander thema was dat ik vond dat ik, evenals andere mensen met autisme, weliswaar een andere manier van waarnemen of denken had, maar dat ‘anders’ niet automatisch ‘minder’ betekent, en dat ‘anders’ ook niet hetzelfde is als ‘abnormaal’. Deze discussie over normaal en abnormaal, afwijkend, anders, statistische curves en afkappunten, en de waardering van ‘het andere’ of ‘andersdenkenden’ is ook nooit weggeweest uit het autisme discours. Misschien zijn het wel onderwerpen die juist bij en door (hoger) begaafde mensen met autisme voor het voetlicht worden gebracht. Van mensen met autisme / Asperger wordt immers gezegd dat wij denkers zijn. Analytisch ingestelde en veelal hooggevoelige mensen met een sterke drang om te willen begrijpen. Misschien hoef je daar helemaal niet analytisch of gevoelig voor te zijn. Het gaat immers over jou. Over mij. Over ons en ons leven. En ja, dan wil ik graag begrijpen.