Artikel in Autisme Magazine over Onderzoeksagenda Autisme

Aan deze site wordt gewerkt…
14/03/2019

Artikel in Autisme Magazine over Onderzoeksagenda Autisme

In het nieuwste nummer van Autisme Magazine (voorjaar 2019) staat een overzichtsartikel over de Onderzoeksagenda Autisme (OZA), geschreven door Karin van den Bosch en Diederik Weve.

Volwassenen met autisme, ouders en wettelijk vertegenwoordigers blijken ieder andere thema’s voor toekomstig onderzoek en kennisontwikkeling belangrijk te vinden. Ouders vinden vooral onderwijs belangrijk, wettelijk vertegenwoordigers willen meer onderzoek op het gebied van organisatie en financiering van de zorg (zoals wachtlijsten) en volwassenen met autisme willen meer onderzoek op het gebied van beeldvorming en inclusie in de maatschappij.

Naast deze verschillen is er ook overlap tussen de drie groepen: allemaal vinden ze onderzoek op het gebied van hulp, behandeling of medicatie en onderzoek naar kenmerken, klachten of comorbiditeit belangrijk.

Lees het hele artikel over de Onderzoeksagenda Autisme. Daarnaast werken we aan een rapport en een website met meer informatie. Ook hebben we op 22 maart j.l. een presentatie gegeven over ons onderzoek op het Nationaal Autisme Congres 2019 te Rotterdam.