E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Deelname PAS aan adviesraad Patient Academy

De Patient Academy is in 2008 opgericht door farmaceutisch bedrijf Novartis, met als doel om patiëntenorganisaties en patiëntenvertegenwoordigers te ondersteunen in hun rol als belangenbehartigers. Dit gebeurt door:

  • Kennis aan te bieden over relevante thema’s die spelen in de gezondheidszorg.
  • Een plek te bieden om samen te leren van sprekers en van elkaars ervaringen met het onderwerp.
  • Een plek te bieden om te netwerken.

Deelname aan de Patient Academy is kosteloos. Van iedere patiëntenorganisatie kunnen zich per bijeenkomst meerdere deelnemers aanmelden. Stuur voor meer informatie en aanmelden een mail naar info.patientacademy@novartis.com

Organisatie

Sinds 2020 kent de Patient Academy een andere opzet. Voor de organisatie is Novartis een samenwerking aangegaan met Pfizer. Daarnaast is er een adviesraad ingesteld, om zo de inbreng van de deelnemende patiëntvertegenwoordigers en -organisaties in de opzet en inhoud van de Patient Academy te vergroten.

Adviesraad

De adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan bestaande uit:

  • Een afvaardiging van de deelnemende patiëntenorganisaties.
  • Een vertegenwoordiger van PGO support, als adviseur op het gebied van patiëntenorganisaties en in het bijzonder patiëntenparticipatie;
  • Een expert op het gebied van het zorgveld en het gezondheidsrecht.

De zittingstermijn voor leden van de adviesraad is 2 jaar. Deze termijn kan 1 maal verlengd worden. Er wordt een rooster van aan- en aftreden opgesteld.

Betrokkenheid PAS

Karin van den Bosch neemt vanuit PAS deel aan de adviesraad van de Patient Academy, vanaf de start van deze adviesraad half 2020. In 2020 vond 1 vergadering van de adviesraad plaats (16 september 2020).

Geen ongeoorloofde beïnvloeding

Op geen enkele wijze zullen producten van Pfizer of Novartis genoemd of besproken worden met deelnemers tijdens bijeenkomsten of in de adviesraad. De adviesraad zorgt ervoor dat de programmering en invulling van de bijeenkomsten van de Patient Academy overeenkomen met de wensen en belangen van patiëntenorganisaties.

Presentatie over Onderzoeksagenda Autisme en Kennisagenda Autisme

In 2020 hebben 3 bijeenkomsten van de Patient Academy plaatsgevonden (18 juni, 22 september en 26 november). De bijeenkomst van 26 november 2020 ging over het opstellen van een onderzoeks- of kennisagenda. Tijdens deze bijeenkomst gaf Karin van den Bosch een presentatie over de Onderzoeksagenda en Kennisagenda Autisme.

Downloads

Presentatie over de Onderzoeksagenda en Kennisagenda Autisme

Spelregels Patient Academy

Bovenstaande tekst is ook gebruikt voor het PAS jaarverslag 2020

 

Last Updated on 08-02-2022 by Karin

Ga naar de inhoud