E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Deelnemers gezocht voor leesgroep autism and disability studies

Ben jij geïnteresseerd in autisme vanuit een niet-medische (disability studies) invalshoek? Ben je geïnteresseerd in filosofie en ethiek in relatie tot autisme? In vakgebieden als critical autism studies, disability studies, mad studies, philosophy of psychiatrie en aanverwant?

Vind je het leuk om wetenschappelijke of academische teksten en boeken te lezen op bovengenoemd gebied, en lijkt het je leuk daarover met anderen van gedachten te wisselen?

Doe dan mee aan de (tweede) PAS-leesgroep!

Er is al een eerste PAS-leesgroep, en ik wil nu een tweede groep starten. Op de website van Mad Studies kwam ik de term high-knowledge crazies  tegen: “High-knowledge crazies zijn mensen die ervaring hebben als patiënt in de GGz (Geestelijke Gezondheidszorg), hoogopgeleid zijn en graag discussiëren over de Franse filosoof Michel Foucault.”1) Ik zou me niet willen beperken tot Michel Foucault, maar – anders geïnterpreteerd – herken ik mezelf wel in de term high-knowledge crazy: ik ben gek op kennis. En denk daarin graag verder. Jij ook?

Een rijtje trefwoorden, om de (brede) richting aan te geven waarin we ons kunnen gaan verdiepen (maar zeker niet gelimiteerd tot deze):

 (autism as a form of) Biological citizenship; Neuroepigenetics; ethics, experience and evidence; philosophy of mind; consciousness; nature, nurture and narrative; capability approach (Nussbaum & Sen), etc. etc.….

Wat?

Lees- en discussiegroep

We trekken de groep met ons allen. De artikelen/ boekhoofdstukken kiezen we in onderling overleg. Om de beurt bereidt iemand de bijeenkomst voor. Voorbereiden kan zijn: korte inleidende presentatie, vragen voorbereiden naar aanleiding waarvan we in gesprek kunnen gaan.

Voor wie?

Mensen met autisme die zich aangesproken door bovenstaande oproep. Je moet er tegen kunnen dat niet alles van te voren al dichtgetimmerd is, maar we samen gaan zoeken welke vorm en inhoud precies gaan passen bij deze groep. (Een richting staat hierboven).

Je kunt Engelstalige wetenschappelijke artikelen lezen en begrijpen. Je hebt (bij voorkeur) al vaker wetenschappelijke/academische artikelen gelezen op het gebied van autisme vanuit een niet-medische invalshoek, en kunt andere deelnemers attenderen op mogelijk interessante inhoud.

Ik denk aan een groep van 6-8 personen. Lidmaatschap van PAS is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld.

Wanneer?

De bijeenkomsten vinden online plaats, ca. 1x per maand, waarschijnlijk op een zondagmiddag. Dit kunnen we in onderling overleg afstemmen.

Interesse?

Stuur een mailtje naar: info@karinvandenbosch.nl

Last Updated on 13-11-2021 by Karin

Skip to content