Privacyverklaring

Ik (Karin van den Bosch (zakelijk), ook werkzaam onder de handelsnamen Content met Karin en Karins Consultancy), gevestigd Lieven de Keystraat 13, 6543 LS Nijmegen, verwerk persoonsgegevens om mijn werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Deze privacyverklaring is van toepassing op mijn zakelijke activiteiten.

Hieronder lees je meer over welke gegevens ik verwerk (vanuit een zakelijke context), hoe en waarom.

Welke gegevens

Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:

  • voor- en achternaam
  • adres
  • telefoon
  • emailadres
  • bankrekeningnummer van klanten en leveranciers
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of door het afgeven van een visitekaartje.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid. Ik werk veel op het gebied van autisme, en werk daarbij nauw samen met andere mensen met autisme en autismebelangenverenigingen. Daarnaast verrichten ik werkzaamheden op het gebied van Disability Studies, voor patiënten-/cliënten-/belangenorganisaties en -koepels en andere projecten en organisaties op het vlak van (gehandicapten)zorg.

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij iemand daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en/of er sprake is van openbare gegevens, bijvoorbeeld op internet.  Ik maak daarnaast gebruik van persoonsgegevens die door de betreffende persoon zelf openbaar zijn gemaakt. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen met autisme die een blog of homepage hebben of anderszins zelf kenbaar maken dat ze autisme hebben.

Wanneer ik werk voor een patiënten-/cliënten-/belangenvereniging of -koepel geldt (waarschijnlijk) tevens dat de verwerking wordt gedaan door of in opdracht van een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is.  En die organisatie  gegevens verwerkt in het kader van gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen. (N.B. De regels van de AVG zijn op dit punt nog onduidelijk).

Een voorbeeld is, dat ik bijvoorbeeld een bijeenkomst organiseer voor mensen met autisme. Dat kan alleen, wanneer ik de contactgegevens van deze personen vastleg en bovendien registreer dat de betreffende personen autisme hebben. Immers, ik organiseer een activiteit voor een specifieke doelgroep, dus dan moet ik uiteraard wel weten dat je tot deze doelgroep behoort. Door mee te doen aan deze activiteit, geef je als deelnemer zelf aan dat je autisme hebt. Ik bewaar deze gegevens, maar maak niks openbaar zonder jouw toestemming.

Tevens maak ik gebruik van de uitzondering op de AVG voor journalistieke en academische werkzaamheden.

Cookies en vergelijkbare technieken

Deze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor bezoekersstatistieken maak ik gebruik van Google Analytics. Ik heb hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Content met Karin/Karins Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Waarom (De grondslag)

Verwerking van bovengenoemde gegevens is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van mijn werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de administratie en boekhouding, het betalen van facturen of het ontvangen van betalingen van klanten/opdrachtgevers, en het onderhouden van contact met klanten en opdrachtgevers. Maar ook het schrijven van teksten of het doen van onderzoek. Formeler gezegd zijn de grondslagen op basis waarvan ik persoonsgegevens mag bijhouden: noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, toestemming gekregen van de betreffende persoon.

Verplichting om gegevens te verstrekken

Wanneer je diensten van mij afneemt en/of mij inhuurt voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, moet ik jou (of jouw organisatie) uiteraard een factuur kunnen sturen voor de geleverde diensten. In dat geval ben je verplicht om mij die gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het kunnen sturen van een correcte factuur.

Gegevens verstrekken aan derden

Ik verstrekt persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Los daarvan, verstrek ik niet actief persoonlijke gegevens aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Een uitzondering hierop vormt de verwerking van (persoons)gegevens voor administratieve doeleinden in een boekhoudprogramma. Mijn boekhouder heeft toegang tot deze gegevens voor het kunnen uitvoeren van (controles op) de boekhouding en belastingaangiftes. Verder maak ik veelvuldig gebruik van allerlei (online) software (zie onder ‘Opslag van gegevens’).

Opslag van gegevens

Ik maak veel gebruik van Cloud diensten, zoals Dropbox, Google Drive en allerlei andere online cloudgebaseerde services. De privacyverklaring en algemene voorwaarden van deze services (zoals Google, Dropbox) zijn hierbij van toepassing. N.B. Grote bedrijven zoals Google of Facebook doen wel aan het analyseren van data (waaronder de mijne) voor allerlei doeleinden, op manieren waar ik geen zicht op heb en die mij ook veelal boven mijn pet gaan. Deze organisaties claimen de dataverzameling en analyse wel geanonimiseerd te doen. Daar moeten we dan maar op vertrouwen…

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar je persoonsgegevens lang. Ik hanteer in ieder geval de wettelijk verplichte bewaartermijn voor het bewaren van (bedrijfs- en administratieve) gegevens (meestal 7 jaar).

Verder hanteer ik onderstaande bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Emails

Emails bewaar ik permanent. Ik bewaar dus de emails die jij stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf.  Ik werk met Gmail, deze mails worden door Google beveiligd. Emailadressen sla ik in principe permanent op.

Deelnemerslijsten

Deelnemerslijsten, bijvoorbeeld van deelnemers aan een bijeenkomst, bewaar ik permanent. Hierin staan de contactgegevens van de deelnemer. Dit is meestal je emailadres en mobiele telefoonnummer, vaak aangevuld met adres en vaste telefoon.

Contactgegevens van klanten en leveranciers

Contactgegevens van klanten en leveranciers staan in mijn boekhoudprogramma en in mijn emailprogramma. Dit zijn in elk geval naam, adres, postcode, woonplaats, bankrekeningnummer. Deze gegevens bewaar ik permanent.

Inzien, wijzigen of verwijderen gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem daarvoor contact met mij op.

N.B. Dit geldt niet voor persoonsgegevens verzameld voor journalistieke of academische doeleinden.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent datje een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Intrekken toestemming

Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karin van den Bosch/ Content met Karin/ Karins Consultancy. Neem daarvoor contact met mij op.

N.B. Dit geldt niet voor persoonsgegevens verzameld voor journalistieke of academische doeleinden.

AVG en journalistieke of academische doeleinden

Op de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke, academische, literaire of artistieke doeleinden zijn diverse bepalingen uit de wet niet van toepassing. Meer informatie over AVG en journalistiek is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Als in een journalistiek artikel persoonsgegevens staan vermeld zoals bijvoorbeeld een voor- en achternaam dan heeft die persoon onder meer:

  • geen recht op vergetelheid: er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen
  • geen recht op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken.

Beveiliging

Ik  (Content met Karin/Karins Consultancy) neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klachten

Mocht je een klacht hebben, stel ik het op prijs als je eerst contact met mij opneemt. Je hebt tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Je kunt me bereiken door een email te sturen naar karinsconsultancy@gmail.com (of naar mijn reguliere emailadres, die ik hier vanwege mijn eigen privacy en ter voorkoming van spam niet neerzet. Maar als je me kent, dan weet je dat wel. En anders is deze privacyverklaring misschien toch niet voor jou bestemd 🙂 ).