E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Betekenis en gebruik van het woord ‘autisme’ in onze cultuur

Hannah Ebben: “Als student cultuurwetenschappen bestudeer ik cultuuruitingen met het woord ‘autisme’ erin, en niet autisme ‘an sich’. Voorbeelden van deze cultuuruitingen zijn films en boeken over autisme, maar ook media of politici die de term autisme gebruiken. De term ‘autisme’ wordt in onze cultuur gebruikt om afwijkingen of eigenaardigheden van mensen aan te duiden. Het is dus geen neutrale term.”

Hoop en perspectief

Herstel en herstelondersteunende zorg zijn begrippen die langzamerhand een vaste plek hebben verworven in de GGZ. Steeds meer cliënten, hulpverleners en organisaties hebben er op zijn minst van gehoord, en geven er betekenis en invulling aan. Maar kun je er ook iets mee in de hulp aan mensen met autisme? Bestaat er zoiets als herstelondersteunende autismezorg? Wel volgens het autismeteam van Lister te Nieuwegein.

Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief

Boekomslag 'Autisme. Interdisciplinair basisboek'

Wat is een psychiatrische diagnose eigenlijk?’ en de vraag die daarmee samenhangt: ‘Wat betekent een psychiatrische diagnose voor jou?’ Voor de manier waarop je naar jezelf kijkt. Hoe je over jezelf denkt en spreekt. Dit zijn vragen naar de aard en betekenis van, en in ruimere zin visie op, een ass-diagnose. Dergelijke vragen komen aan bod in mijn hoofdstuk in het Interdisciplinair basisboek Autisme.

Ga naar de inhoud