E-mail: info@karinvandenbosch.nl

‘Autisme komt bij vrouwen anders tot uiting’

Dit jaar is een nieuw autismenetwerk opgericht, het Female Autism Network of the Netherlands (FANN). Het FANN is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals en ervaringsdeskundigen, die zich inzet voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met autisme.

Ervaringsdeskundigen bij Autism Europe

Monique Post en Jan Verhaegh zijn als ervaringsdeskundigen actief binnen Autism Europe (AE), de Europese koepelorganisatie op het gebied van autisme. Ik sprak met hun over hun activiteiten, Autism Europe en de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen AE.

OV-kosten declareren bij je opdrachtgever

Belastingdienst, vereenvoudig alsjeblieft de reiskostendeclaraties. Want ik weet dat jullie het niet leuker kunnen maken, maar blijkbaar makkelijker ook niet. En goed uit te leggen aan derden is het al helemaal niet. Maak het eenvoudiger!

Samenwerken maakt werken met autisme mogelijk

Mensen met autisme willen naar vermogen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. In de praktijk komen mensen met autisme vaak niet zo makkelijk aan betaald werk, of hebben ze problemen om
aan het werk te blijven. Het is dan ook belangrijk om de kansen voor mensen met autisme op het vinden en behouden van zinvol werk te vergroten. Om die reden werd op 4 april 2017 in Nijmegen het symposium ‘SamenWerken met Autisme’ gehouden.

Behandeling en begeleiding beter op elkaar afstemmen: Hoe doe je dat?

Hoe ziet goede zorg aan mensen met autisme eruit? Een breed gedeelde visie is dat dit moet gebeuren vanuit een integrale en herstelgerichte benadering, waarin
behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn, en waarin het eigen perspectief van de persoon met autisme een belangrijke plek heeft. Het doel is dat de persoon met autisme zo veel mogelijk het leven kan leiden dat hij wil en op zijn eigen manier kan meedoen in de maatschappij. En waarbij de persoon met autisme zelf doet wat hij kan, en ondersteund wordt waar dat nodig is.

Begeleidingsarrangementen van Lister: Menukaart met keuzes

In de publicatie ‘Ooit een standaard mens ontmoet? Begeleidingsarrangementen voor cliënten met een autismespectrumstoornis’ is het begeleidingsaanbod van Lister op een gestructureerde manier op papier gezet. Lister is een Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) en onderdeel van Leo Kannerhuis Nederland. De begeleidingsarrangementen in deze publicatie bieden een overzicht van veelgebruikte en werkzame methodes, trainingsmogelijkheden en andere hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in de begeleiding van cliënten met autisme.

Naar de inhoud springen