Kies het jaar van publicatie:

Autistisch communiceren

De NT-er (Neuro-Typical, persoon zonder autisme) is een hulpverlener met interesse in autisme en in mij. Mijn interesse is communicatie. Ik wil graag begrijpen wat NT-ers verstaan onder ‘autistisch communiceren’, want dat moet dan iets zijn wat ik zelf doe. En ik wil graag weten hoe anderen (NT-ers) uitleg geven aan wat ik doe, vooral als ik er zelf een andere uitleg aan geef.

Lees meer


Andere tijd, andere plaats

Wat is daar toch mee, dat veel mensen met ASS zich in deze tijd, in deze plaats en tussen deze mensen niet thuis voelen? Of dat mensen uit hun omgeving denken dat ze in een andere tijd of andere plaats beter gepast zouden hebben.

Lees meer


Recensie ‘All cats have Asperger syndrome’

Mensen met Asperger zijn net katten. Deze vergelijking maakt Kathy Hoopman in het boekje 'All cats have Asperger syndrome'. Lees de korte recensie die ik schreef over dit boekje.

Lees meer


Aapjes kijken

Ervaringsdeskundigen worden steeds vaker gevraagd om te komen vertellen hoe ‘het’ is: leven met autisme. Elke zichzelf respecterende congresorganisatie zorgt dat er ook een parallelsessie in het programma is opgenomen, waarin je een autist in levende lijven kunt zien.

Lees meer


Communicatie en contact (Onderzoeksagenda Autisme)

In dit artikel worden de resultaten beschreven van het thema Communicatie en contact uit de Onderzoeksagenda Autisme.

Lees meer


Een ondernemende levenshouding

Recensie van het boek 'Ondernemen(d) met autisme' van Marijn Bon.

Lees meer


Autisme en persoonlijkheid

Interview met Richard Vuijk

Lees meer


Belangenvereniging PAS voor Personen uit het Autisme Spectrum

Rond de zomer van 2001 is door een aantal mensen uit het Autisme Spectrum het initiatief genomen om een belangenvereniging op te richten voor en door mensen uit het Autisme Spectrum zelf. De initiatiefnemers en eerste bestuurders van deze vereniging-in-oprichting (Karin van den Bosch, Anca Buit, Harm Schoonekamp en Ewout Pool) kenden elkaar via het internet.

Lees meer