Publicaties

Van den Bosch, K.E. (2015). Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief (eerdere titel: Wat is dat dan, autisme?) In: Geurts, H., Sizoo B., Noens, I. (red.) Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek. Leusden: Diagnosis Uitgevers, p. 185-190.

Waltz, M., van den Bosch, K., Ebben, van Hal, L., Ebben, H. (2015) Autism self-advocacy in the Netherlands: Past, present and future. Disability & Society, 30 (8), 1174-1191. DOI:10.1080/09687599.2015.1090954.

Kan, C.C., Geurts, H.M., van den Bosch, K., Forceville, E.J.M., van Manen, J. et al. (2013). Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlands Instituut van Psychologen. Utrecht: De Tijdstroom.

Van den Bosch, K.E. (2002). Ik word onderschat of overschat. In: Cis Schiltmans (red.).  Autisme verteld. Verhalen van anders zijn. Gent/Berchem, België: Vlaamse Vereniging Autisme en uitgeverij EPO, p. 102-198.