E-mail: info@karinvandenbosch.nl

PUBLICATIE
Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief
Auteur(s):

Karin van den Bosch

Soort:
Boekhoofdstuk
Gepubliceerd in:

Geurts, H., Sizoo B., & Noens, I. (red.) (2015). Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek (pp. 185-190). Diagnosis Uitgevers.

Datum:
Januari 2015
Share

Oude titel: Wat is dat dan, autisme?

Schrijven over mijn ervaringen uit de periode voor de diagnose suggereert dat ‘de diagnose’ een duidelijk afgebakend moment in de tijd is. In werkelijkheid was het diagnostische proces bij mij echt een proces, verspreid over ongeveer tien jaar. (…)

Minstens zo belangrijk als de vraag: ‘Welke diagnose is de juiste?’, vind ik de vraag: ‘Wat is een psychiatrische diagnose eigenlijk?’ en de vraag die daarmee samenhangt: ‘Wat betekent een psychiatrische diagnose voor jou?’ Voor de manier waarop je naar jezelf kijkt. Hoe je over jezelf denkt en spreekt. Dit zijn vragen naar de aard en betekenis van, en in ruimere zin visie op, een ass-diagnose.

Dergelijke vragen komen aan bod in mijn hoofdstuk ‘Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief’ in Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek (Geurts, Sizoo & Noens (red.), 2015).

*

Prof. dr. J.J.L. Derksen, klinisch psycholoog en hoofdredacteur van het tijdschrift GZ-psychologie, schreef in dit tijdschrift een recensie over het boek, met daarin speciale aandacht voor mijn hoofdstuk (GZ-psychologie, juli 2015, nr. 5,  p. 31).

Ga naar de inhoud