E-mail: info@karinvandenbosch.nl

PUBLICATIE
Behandeling en begeleiding beter op elkaar afstemmen: Hoe doe je dat?
Auteur(s):

Karin van den Bosch

Soort:
Artikel (niet-wetenschappelijk)
Gepubliceerd in:

Autisme Magazine, 2017, 1, 14-15

Datum:
Voorjaar 2017
Share

Hoe ziet goede zorg aan mensen met autisme eruit? Een breed gedeelde visie is dat dit moet gebeuren vanuit een integrale en herstelgerichte benadering, waarin
behandeling en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn, en waarin het eigen perspectief van de persoon met autisme een belangrijke plek heeft. Het doel is dat de persoon met autisme zo veel mogelijk het leven kan leiden dat hij wil en op zijn eigen manier kan meedoen in de maatschappij. En waarbij de persoon met autisme zelf doet wat hij kan, en ondersteund wordt waar dat nodig is.

Ga naar de inhoud