E-mail: info@karinvandenbosch.nl

PUBLICATIE
Hoop en perspectief

Onder de loep: herstelondersteunende autismezorg

Auteur(s):

Karin van den Bosch

Soort:
Artikel (niet-wetenschappelijk)
Gepubliceerd in:

Engagement met Autisme, 2015, 3, 16-17

Datum:
September 2015
Share

Herstel en herstelondersteunende zorg zijn begrippen die langzamerhand een vaste plek hebben verworven in de GGZ. Steeds meer cliënten, hulpverleners en organisaties hebben er op zijn minst van gehoord, en geven er betekenis en invulling aan. Maar kun je er ook iets mee in de hulp aan mensen met autisme? Bestaat er zoiets als herstelondersteunende autismezorg? Wel volgens het autismeteam van Lister te Nieuwegein.

Naar de inhoud springen