E-mail: info@karinvandenbosch.nl

PUBLICATIE
‘Ik wil van geslacht veranderen’

Autisme en genderdysforie

Auteur(s):

Karin van den Bosch

Soort:
Artikel (niet-wetenschappelijk)
Gepubliceerd in:

Autisme Magazine, 2016, 4, 28-31

Datum:
December 2016
Share

Volgens recente cijfers van onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau zou 0,4% van de Nederlandse bevolking ontevreden zijn met het eigen lichaam en dit met behulp van hormonen en/of
operaties willen aanpassen. Circa 4% van de Nederlanders voelt zich niet eenduidig man of vrouw. Bij mensen met autisme liggen deze percentages waarschijnlijk veel hoger.

Naar de inhoud springen