E-mail: info@karinvandenbosch.nl

PUBLICATIE
ledereen in de Wajong valt nu onder één nieuwe regeling

Werken vanuit de Wajong

Auteur(s):

Karin van den Bosch

Soort:
Artikel (niet-wetenschappelijk)
Gepubliceerd in:

Autisme Magazine, 2021, 3, 20-23

Datum:
September 2021
Share

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels van de Wajong veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’, maar toch blijft het nog steeds behoorlijk ingewikkeld. De nieuwe wetgeving is van belang als je werkt vanuit de Wajong. De manier waarop je inkomsten uit werk worden verrekend met de uitkering is namelijk veranderd. Karin van den Bosch (werkt zelf vanuit de Wajong) sprak twee mensen met autisme en een Wajonguitkering over hun ervaringen: Danielle de Rue en Floor Schmeets.

Ga naar de inhoud