Van 2002 t/m 2007 schreef ik artikelen, columns en een boekrecensie voor ‘Engagement met Autisme’ (tegenwoordig ‘Autisme Magazine’), het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

In die tijd was ik erg actief voor PAS-Nederland, de belangenvereniging voor en door volwassenen met autisme. Ook later bleef ik betrokken bij PAS, maar dat is een ander verhaal.

Vanaf april 2002 mocht PAS structureel een bijdrage leveren aan elke editie van de Engagement. Deze bijdragen werden meestal door mij geschreven. Vanaf augustus 2002 verschenen deze bijdragen onder de naam ‘PASpartout’. Deze bijdragen zijn hier online terug te lezen.

Engagement augustus 2002 p. 2

Engagement augustus 2002 p. 2

Grofweg kende de PASpartout twee soorten bijdragen: 1) artikelen of columns van mijn hand, waarin ik een onderwerp besprak dat ik relevant vond voor volwassenen met autisme, en waarin ik mijn mening gaf; en 2) bijdragen die over het reilen en zeilen van PAS als organisatie gingen, waarbij met name de (moeizame) relatie met de NVA en in het verlengde daarvan de onduidelijkheid rondom het PAS-lidmaatschap een terugkerend thema was.

Op deze website heb ik de bijdragen aan de Engagement uit de beginjaren (al dan niet PASpartout genoemd) toegankelijk gemaakt. Ik heb de originele teksten op een webpagina gezet voor de leesbaarheid. Dit is soms niet de hele PASpartout, soms bevatte deze ook nog gegevens die vooral op dat moment van belang waren, zoals data van contactdagen. De gehele PASpartout is ook terug te lezen als scan.

Wat mij zelf opvalt, en soms ook stoort, is dat het lijkt alsof er zo weinig veranderd is in de afgelopen 10 tot 15 jaar. De thema’s die ik toen belangrijk vond zijn dezelfde die ervaringsdeskundigen met autisme van nu belangrijk vinden. Basisthema’s, zoals dat normaal begaafde volwassenen met autisme bestaan, en dat we onze eigen wensen, behoeften en belangen hebben. Of de discussie over wat ‘normaal’ en wat ‘abnormaal’is, dat ‘anders’ niet automatisch ‘minder’ betekent, en dat ‘anders’ ook niet hetzelfde is als ‘abnormaal’.

PASpartout en/of mijn columns:

2002

April 2002: Belangenvereniging PAS voor Personen uit het Autisme Spectrum
Bijbehorende scans: Engagement april 2002 p 4Engagement april 2002 p 5

Juni 2002: De klok en de klepel (Over autisten en computers). (column)
Scan: Engagement juni 2002 p 20

Augustus 2002: De eerste PASpartout onder deze naam, met nieuws van PAS: Website PAS online; Over PAS; PAS-Contactdagen voor lotgenoten.
Lees de PASpartout in de scan: Engagement augustus 2002 p 13
En zie de scan van de voorkant van deze Engagement, waarop PAS genoemd wordt. (Onder de kop: Van wie is de NVA?)
Verder wordt PAS nog genoemd in de redactionele rubriek ‘Van bestuur en directie’ van de NVA, met als titel ‘Van wie is de NVA?’. Hierin wordt het plan geopperd om van de NVA een koepelvereniging te maken. (Wat nooit is doorgegaan). Zie de scan: Engagement augustus 2002 p 3

Oktober 2002: Discussie is nodig. Bestaande meningen over autisten zijn toe aan vernieuwing
Lees de volledige PASpartout in de scans: Engagement oktober 2002 p8Engagement oktober 2002 p 9

December 2002:Themagroepen bij PAS; Vrouwen met een AutismeSpectrumStoornis
Bekijk de volledige PASpartout in de scan van: Engagement december 2002 p 21

2003

Februari 2003: Oprichting PAS uitgesteld
Lees de volledige PASpartout in de scans: Engagement februari 2003 p 14, Engagement februari 2003 p 15

April 2003: Communicatie (column); PoezPAS
Scans: Engagement april 2003 p12Engagement april 2003 p 13

Juni 2003: Seksualiteit en autisme (artikel); divers PAS-nieuws, o.a. ‘Redactie PAS opgericht’
Bekijk de volledige PASpartout in de scan van: Engagement juni 2003 p 14Engagement juni 2003 p 15

Augustus 2003: Commotie rond Volkert v.d. G. (artikel), PAS-werkgroep Werk
De PASpartout bevat het nieuws van PAS.
Zie de scans: Engagement augustus 2003 p 17Engagement augustus 2003 p 18

Oktober 2003: De geschiedenis en het hier en nu van PAS
Scan: Engagement oktober 2003 p 25

December 2003: Het Europees Gehandicaptenparlement

(N.B. Ik heb deze tekst wel ingezonden naar de redactie van de Engagement, maar pas op het allerlaatste moment, nadat de deadline al verstreken was. Ik belde daarover met Irma, de toenmalige directiesecretaresse van de NVA. Zij zei dat ik nog op tijd was, en de bijdrage gewoon geplaatst zou worden. Echter, toen de Engagement op mijn deurmat viel, ontdekte ik dat mijn bijdrage niet geplaatst was, ondanks de toezegging door Irma. Dit was niet met mij gecommuniceerd. Ik vond het toen erg vervelend, omdat ik mijn best had gedaan om op het laatste moment toch nog een tekst te schrijven, vanuit de gedachte dat het nog kon (want dat was tegen me gezegd) en mijn bijdrage zonder verdere communicatie gewoon terzijde is geschoven. Nu ging ik ervan uit, net als daarvoor, mijn artikel in de Engagement te zien staan. Om dus onaangenaam verrast te worden, toen bleek dat dat niet het geval was.)

2004

Februari 2004NVA-ledengroep PAS (Lid worden van PAS kan nu echt)
Scan: Engagement februari 2004 p 5

April 2004: Kosten lidmaatschap
Lees de volledige PASpartout in de scan: Engagement april 2004 p 21

Juni 2004: Het ligt (niet) aan de ouders (column)
Scan: Engagement juni 2004 p 5
Tevens in deze Engagement een ingezonden reactie van het bestuur van PAS (waaronder ik zelf) m.b.t. de onduidelijkheid van de NVA over of ze nu wel of niet (alleen) een oudervereniging wil zijn. Zie de scan: Engagement juni 2004 p 19

Augustus 2004: Massa!
Deze keer is de PASpartout geschreven door Edwin Westerhoff. Het is een verslag van een MASSA!-uitje naar Six Flags Holland in Biddinghuizen. MASSA! staat voor Mensen in het AutismeSpectrum Samen Actief! en is een onderdeel van PAS.
Lees de PASpartout in de scan: Engagement augustus 2004 p 17

Oktober 2004: Autistisch communiceren (column).
Scan: Engagement oktober 2004 p 17

December 2004: Andere tijd, andere plaats (column)
Scan: Engagement december 2004 p 11

2005

Februari 2005: Geen bijdrage in Engagement geplaatst

April 2005: De voorschrijvende rol van statistieken (column)
Scan: Engagement april 2005 p 14

Juni 2005: Hiërarchie en status binnen de groep gehandicapten. Een verkenning van een taboe. (column)
Scan: Engagement juni 2005 p 15
Ook in deze Engagement: een recensie van de congresbundel ‘Autisme en seksualiteit. Opstellen over autisme in relatie tot seksualiteit en intimiteit’, door Bernadette Wijnker-Holmes. Ik heb zelf een bijdrage geschreven voor deze congresbundel.
Scan van de recensie: Engagement juni 2005 p 22

Augustus 2005: Betekenisverlening (column)
Scans: Engagement augustus 2005 p 16Engagement augustus 2005 p 17

Oktober 2005: Geen bijdrage in Engagement geplaatst

December 2005: Wat is autisme? (artikel) (N.B. Anno 2018 vind ik mijn eigen artikel nog steeds actueel 🙂 )
Scans: Engagement december 2005 p 17Engagement december 2005 p 18

2006

Februari 2006: Openheid over autisme (moet niet opgedrongen worden) (column)
Scan: Engagement februari 2006 p 18
Deze column was o.a. een reactie op het eenzijdige besluit van de NVA om opeens de Engagement in doorzichtig folie te gaan versturen. Want ‘autisme moet bekender worden’, dus besluiten wij als NVA dat jij, als persoon met autisme, verplicht je omgeving moet laten weten dat je (iets met) autisme hebt.

April 2006: PGB-droom (column)
Scan: Engagement april 2006 p 16

Juni 2006: Ons eerste lustrum (N.a.v. het 5-jarig jubileum PAS) en bijbehorende uitnodiging
Zie de scans: Engagement juni 2006 p 14Engagement juni 2006 p 15

Augustus 2006:
Per 12 juni 2006 is PAS opgericht als zelfstandige vereniging. Zie de voorkant van de akte van oprichting.
In Engagement staat daarom een reactie vanuit het bestuur en de directie van de NVA op deze verzelfstandiging.
Zie daarvoor de scan: Engagement augustus 2006 p 3
In deze editie staat geen PASpartout of column van mijn hand.

Oktober 2006: Aapjes kijken (column)
Nu PAS niet langer deel uitmaakt van de NVA, is de rubriek PASpartout (uiteraard) verdwenen uit Engagement. Op persoonlijke titel heb ik nog wel een column geschreven.
Scan: Engagement oktober 2006 p 41

December 2006: In deze Engagement staat geen bijdrage van mezelf. Wel staat er een column in van Henri van Heffen (op persoonlijke titel), mede-bestuurslid van de onlangs opgerichte vereniging PAS.

2007

Februari 2007: Ik ben gestopt met het schrijven van columns voor Engagement. Wel staat in deze Engagement nog een boekrecensie van mezelf over het Engelstalige boek ‘All cats have Asperger syndrome‘. Een leuk boekje, dat toen nog niet in het Nederlands vertaald was en waarvan ik het de moeite waard vond als dat wel zou gebeuren. Dat is later ook gebeurd. Het boek is nog steeds te koop (zoeken op internet en je vindt diverse aanbieders).
Scan: Engagement februari 2007 p 46

April-mei 2007: Deze Engagement bevat een artikel over de ‘Kappertclass 2007’: een speciaal introductieprogramma van de Universiteit Utrecht voor nieuwe studenten met autisme. Geen tekstuele bijdrage van mijn kant, maar omdat ik enigszins betrokken ben geweest bij dit introductieprogramma, vermeld ik het hier toch. Het programma was vooral een initiatief van Liesbeth Kappert, studente met autisme.
Scan: Engagement april-mei 2007 p 31

Juli 2007: In deze (volgende) editie van Engagement wordt de aankondiging van de Kappertclass herhaald.
Scan: Engagement juli 2007 p 30

Augustus-september 2007: Geen bijdrage van mezelf

Oktober-november 2007: Geen bijdrage van mezelf

December 2007: Toekenning subsidie aan PAS voor uitvoering Zelfhulpproject
Dit gaat over het toenmalige project ‘Zelfhulpplatform.nl’, later omgedoopt tot ‘Autismeplatform.nl’. Dit bestaat ondertussen niet meer.
Scan: Engagement december 2007 p 27 – Subsidie voor Zelfhulpplatform