Gepubliceerd in Engagement, februari 2004, p. 5

PAS is de NVA-belangengroep voor normaal­begaafde volwassenen met een autisme­spectrum­stoornis. Wij verzorgen lotgenoten­contact­dagen, gespreksgroepen en gezamenlijke vrijetijdsbesteding voor onze doelgroep. We zijn binnen de NVA actief in werkgroepen en op beleidsterrein. Verder proberen we op allerlei gebieden zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van onze doelgroep. Informatievoorziening en voorlichting voor en over onze doelgroep zijn belangrijke taken voor PAS.

Na een periode waarin PAS haar organisatie op poten heeft gezet is het nu zover. Per 1 januari 2004 is het mogelijk om je aan te melden bij de ledengroep PAS. Aanmelden voor deze ledengroep is mogelijk voor leden van onze doel­groep, de normaal­begaafde volwas­senen met een autisme­spectrum­stoornis of een sterk vermoeden hiervan. PAS hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar.

Leden van de NVA die tot onze doelgroep behoren kunnen zich aanmelden door het invullen en opsturen van de antwoordstrook onder aan dit artikel.

Mensen uit onze doelgroep die geen NVA-lid zijn kunnen zich als lid aanmelden bij de NVA, en bij hun aanmelding expliciet aangeven dat zij zich aanmelden voor de ledengroep PAS. Een speciaal PAS-aanmeldingsformulier is te vinden op onze website, www.pasnederland.nl. Aan een digitaal aanmel­dings­formulier wordt gewerkt.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een soort gezinslidmaatschap aan te gaan, waarbij de ouders NVA-lid zijn en een thuiswonende meerderjarige zoon of dochter PAS-lid wordt. Over een dergelijke mogelijkheid wordt nog nagedacht, maar voorlopig kan dit slechts geregeld worden via twee separate lidmaatschappen.

Frank van Tiel, voorzitter

(hieronder stond het aanmeldformulier voor de PAS-ledengroep)