De oprichting van PAS per 1 januari 2003 is helaas niet doorgegaan. Op het laatste moment is het bezoek aan de notaris voor het tekenen van de statuten niet doorgegaan.

Redenen hiervoor waren onder andere dat de samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) op dat moment minder goed verliep, met als gevolg dat PAS het gevoel kreeg teveel van haar autonomie en eigenheid in te moeten leveren. Ook waren de (concept)statuten nog een struikelblok. Het is helaas nog steeds niet gelukt een dusdanige formulering van de doelstellingen van PAS te vinden, waar zowel (het bestuur van) PAS als de NVA als eventuele subsidiegevers zoals het Patiëntenfonds zich in kunnen vinden.

Voor de bestuursleden van PAS speelde bovendien mee, dat ze de conceptstatuten pas twee dagen voor de officiële tekening ontvingen, wat te kort tijd was om ze te bespreken en eventueel goed te keuren. De taken van PAS, voortvloeiend uit de doelstellingen, vormden nog een groot struikelblok. PAS wil zich profileren als een organisatie die meer doet dan alleen lotgenotencontact verzorgen, maar zich op meerdere terreinen inzet voor de belangenbehartiging van volwassen normaal begaafde autisten. Alles bij elkaar genoeg redenen dus voor zowel PAS als de NVA om de officiële oprichting voorlopig uit te stellen. Hopelijk komt van uitstel geen afstel.

PAS bedankt degenen die zich via het voorinschrijvingsformulier al als kandidaat-lid hadden aangemeld (zo’n 50 mensen) en degenen die het petitieformulier ondertekent hadden op de website (zo’n 100 mensen) voor het vertrouwen. Het petitieformulier had als doel aan te dringen bij de NVA op oprichting per 1 januari.

Ondanks het niet-officieel opgericht zijn gaan de werkzaamheden van PAS gewoon door.

Er moet nog genoeg gebeuren. Intern kan de organisatie ook wat meer stabiliteit en wat meer vrijwilligers gebruiken. Misschien is het goed PAS officieel op te richten als zowel PAS als de NVA er meer ‘klaar’voor zijn. PAS en de NVA houden vertrouwen in een goede samenwerking.

Meer over de plannen van PAS voor de komende periode lees je onder de vooruitblik. Bij een vooruitblik hoort natuurlijk ook een terugblik op de afgelopen periode. Hoe is 2002 voor PAS verlopen? En tenslotte zoekt PAS uitbreiding door te zoeken naar vrijwilligers voor de website-redactie.

 

Namens het bestuur van PAS,

K.E. van den Bosch

Voorzitter

Gepubliceerd in Engagement met Autisme, februari 2003, p. 14