Een eerste verslag van de activiteiten van deze werkgroep.

In september 2002 werd door Henk de Koning een discussiegroep per e-mail opgericht over het thema “Autisme en werk”. De groep startte met zes deelnemers. In de loop van de tijd vielen er mensen af en kwamen er mensen bij. Op zeker moment ontstond de behoefte om elkaar in real life te ontmoeten. En zo kwamen we op 16 december 2002 voor het eerst bij elkaar. Omdat er vele aspecten zitten aan het thema “autisme en werk” besloten we ons toe te spitsen op duidelijke thema’s . 

Het eerste thema dat in de real life groep werd besproken was het onderwerp jobcoach.

Een jobcoach kan voor mensen met autisme een belangrijke hulpbron zijn in de zoektocht naar de juiste functie. Op dit moment werkt het Leo Kannerhuis in Oosterbeek met jobcoaches  die mensen met autisme begeleiden. Maar in hoeverre is die begeleiding ook afgestemd op hoger functionerenden, die een baan ambiëren op HBO- of universitair niveau? Bij jobcoaches wordt heel vaak gesproken over vaardigheden als het vinden van de juiste vacatures, een goede sollicitatiebrief kunnen schrijven, ervoor zorgen dat je netjes gekleed bent e.d. Maar hoger functionerende personen met autisme kunnen op een ander niveau behoefte hebben aan begeleiding. Bijvoorbeeld: hoe houd ik een presentatie, of: hoe ga ik om met werkstress. Daarbij is het van belang dat er ook jobcoaches komen die gespecialiseerd zijn in het HBO- of academische  niveau waar veel hoger functionerende ASS’ers op willen werken. Een ander punt is dat het werk van een jobcoach zich zeker niet alleen zou moeten richten op het vinden van een baan, maar ook op loopbaanontwikkeling, carrièreplanning.

Om alvast een indruk te krijgen van hoe jobcoaches in de praktijk werken, werd voor één van de bijeenkomsten Tom de Romeijn uitgenodigd, die als jobcoach bij de Aurisgroep in Rotterdam,  autisten begeleidt op zoek naar werk.

Het tweede belangrijke item was de nieuwe WAO. Welke plannen heeft het nieuwe kabinet met betrekking tot de WAO en de Wajong en hoe zal dat uitpakken voor ASS’ers? Martijn Kamps heeft zich uitgebreid in dit onderwerp verdiept en presenteerde een overzicht van de plannen op de bijeenkomst van 12 juni 2003. Er zijn twee dingen die direct al duidelijk in het oog springen. Ten eerste wil het kabinet alleen duurzaam arbeidsongeschikten nog een WAO-uitkering geven, en gaat ervan uit dat psychische klachten per definitie tijdelijk zijn. Autisme of Asperger is echter een levenslange handicap. Dat wil dus zeggen dat veel ASS’ers voortaan buiten de WAO of Wajong zullen vallen.

Ten tweede wil het kabinet ook van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten af. Veel ASS’ers kunnen echter prima functioneren in een parttime baan zodat ze erbij gebaat zijn als ze gedeeltelijk in de WAO of Wajong blijven, maar bij fulltime werk dreigt uitval. Deze groep maakt bij de huidige WAO-voorstellen grote kans om in de bijstand terecht te komen en dat is een onwenselijke situatie. De voorstellen zouden op dat punt aangepast moeten worden, zodat de categorie ‘duurzaam gedeeltelijk arbeidsongeschikt’ hetzelfde behandeld wordt als de categorie ‘duurzaam volledig arbeidsongeschikt’.

Er zijn ook andere kwesties die samenhangen met de nieuwe WAO-voorstellen. De nadruk moet komen te liggen op de uitstroom uit de WAO in plaats van op beperking van de instroom. De kennis van keuringsartsen van Asperger en autisme moet worden vergroot. En wat gebeurt er met de mensen die hun Melkertbaan kwijtraken? Het laatste woord over al deze zaken is nog niet gezegd.

Door Miriam Bisschop