PAS is met ingang van najaar 2002 gestart met het opzetten van zogenaamde ‘themagroepen’. Dit zijn gespreksgroepen ‘in real life’, waarbij een groepje volwassenen met een AutismeSpectrumStoornis (ASS) met elkaar praat over thema’s rond leven met autisme die hen bezighouden. Wat levert problemen op in het dagelijkse leven? Welke knelpunten zijn er en zijn er ook ideeën hoe dit verbeterd zou kunnen worden? Het accent ligt op het delen van ervaringen. Vanuit de aandacht voor ieders persoonlijke ervaringen kan natuurlijk wel signalering plaatsvinden voor wensen op het niveau van beleid maken of het opzetten van meer therapeutisch gerichte gespreksgroepen voor ASS-ers binnen de hulpverlening.

De groepen bestaan uit zo’n 6-10 deelnemers. De eerste groepen zijn tevens samengesteld op een ander gemeenschappelijk kenmerk, zoals ‘vrouw zijn’ of ‘ASS-ers van middelbare leeftijd’. In de toekomst zijn ook anders samengestelde groepen denkbaar.

Vrouwen met een AutismeSpectrumStoornis

 De meeste mensen met een vorm van autisme zijn man. Toch zijn er natuurlijk ook vrouwen met een AutismeSpectrumStoornis (ASS). Een groep waar tot nu toe nog weinig aandacht voor is. Terwijl er vaak wel specifieke (zorg)behoeften leven, of er specifieke (theoretische) vragen zijn over en door vrouwen met ASS, waar tot nu toe nog geen passend antwoord op is.

 Vandaar dat PAS binnenkort wil starten met de opzet van een vrouwengroep. In dit pilot-projekt, bestemd voor de doelgroep volwassen normaal begaafde vrouwen met een autismespectrumstoornis of een vermoeden hiertoe, wil PAS de wensen en behoeften, vragen en ervaringen inventariseren van deze vrouwen. In de vorm van een gespreksgroep, waarin verspreid over een aantal middagen/avonden aandacht zal worden besteed aan thema’s zoals wonen, werken, partnerrelaties en seksualiteit en intimiteit, vriendschaps- en overige relaties,   aan meningen over allerlei theorieën en denkbeelden rond autisme die momenteel de rondte doen, zoals dat autisme een extreme vorm van mannelijkheid zou zijn. (Hoe zit dat dan voor de vrouwen…?)

De eerste gespreksgroep gaat in januari van start en zit al vol.

Van de uitkomsten van dit project wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden via de Engagement en de website van PAS (www.pasnederland.tk). Als de uitkomsten van dit pilot-project positief zijn wordt er mogelijk een vervolg aan gegeven. Bij voldoende belangstelling zal ook overwogen worden in de toekomst meerdere vrouwengroepen te starten, hiervoor zijn dan echter ook voldoende vrijwilligers/groepsleiders nodig.

Het project wordt gecoördineerd door Karin van den Bosch en Agnes Weber.

Geschreven door Karin van den Bosch

Vervolgens werd aandacht geschonken aan PAS+ op dezelfde pagina’s in de Engagement

PAS+

PAS+ is een gespreksgroep voor 40+’ers met een diagnose uit het autistisch spectrum of een sterk vermoeden van een autismespectrumstoornis. Maximaal zeven deelnemers komen vijfmaal per jaar bijeen, ’s avonds van 19.30 – 21.45 uur (stipt!) op een wisselende locatie. De gesprekken hebben een gestructureerd karakter (ieder krijgt de beurt om iets te delen) en behandelen één gespreksthema per avond.

 De nadruk ligt op het delen van ervaringen en respectvol luisteren en bevragen. Thema’s zijn o.a. verleden-heden-toekomst (rond ontdekking autisme), diagnosestelling (zinvol of niet, verloop, wat doe je ermee), symptoomgebieden (beperkingen, camouflage), relaties (algemeen, intiem), opvoeding (gezin, algemene waarden & normen). De groep is onlangs gestart en tot juli 2003 gesloten, d.w.z. er kunnen tot die tijd geen nieuwe deelnemers bij. Maar aanmeldingen voor de groep (groepen) die in september 2003 begint (beginnen) zijn welkom.

Wouter