De meeste mensen met een vorm van autisme zijn man. Toch zijn er natuurlijk ook vrouwen met een AutismeSpectrumStoornis (ASS). Een groep waren tot nu toe nog weinig aandacht voor is. Terwijl er vaak wel specifieke (zorg)behoeften leven, of er specifieke (theoretische) vragen zijn over en door vrouwen met ASS, waar tot nu toe nog geen passend antwoord op is.

Vandaar dat PAS binnenkort wil starten met de opzet van een vrouwengroep. In dit pilot-project, bestemd voor de doelgroep volwassen normaal begaafde vrouwen met een autismespectrumstoornis of een vermoeden hiertoe, wil PAS de wensen en behoeften, vragen en ervaringen inventariseren van deze vrouwen. In de vorm van een gespreksgroep, waarin verspreid over een aantal middagen/avonden aandacht zal worden besteed aan thema’s zoals wonen, werken, partnerrelaties en seksualiteit en intimiteit, vriendschaps- en overige relaties, en meningen over allerlei theorieën en denkbeelden rond autisme die momenteel de rondte doen, zoals dat autisme een extreme vorm van mannelijkheid zou zijn. (Hoe zit dat dan voor de vrouwen…?)

De eerste gespreksgroep gaat in januari van start en zit al vol.

Van de uitkomsten van dit project wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden via Engagement en de website van PAS (www.pasnederland.tk). Als de uitkomsten van dit pilot-project positief zijn wordt er mogelijk een vervolg aangegeven. Bij voldoende belangstelling zal ook overwogen worden in de toekomst meerdere vrouwengroepen te starten, hiervoor zijn dan echter ook voldoende vrijwilligers/groepsleiders nodig.

Het project wordt gecoördineerd door Karin van den Bosch en Agnes Weber.

 

Karin van den Bosch

 

Gepubliceerd in Engagement met Autisme, december 2002, nr. 6, p. 21.

De website van PAS is tegenwoordig te vinden op www.pasnederland.nl