E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Last van stress? Er is meer mogelijk dan je denkt!

Portret van Marja Boxhoorn

In het boek ‘Meer rust en minder stress bij autisme’ legt auteur Marja Boxhoorn in zeven praktische stappen uit waar stress vandaan komt, hoe je stress-signalen kunt herkennen en wat je zelf kunt doen om beter met stress om te gaan. Ook bevat het boek praktische oefeningen en opdrachten, waarmee iemand met autisme zelf, of samen met een begeleider, mee aan de slag kan.

Hoe niet-sprekende mensen met autisme worden onderschat

Portret van Martine Meijers

Als een kind met autisme niet praat, wordt al snel gedacht aan een verstandelijke beperking. Op basis van een intelligentietest en/of gedrag wordt een verstandelijke beperking vastgesteld of sterk vermoed, en vervolgens lijkt dit steeds bevestigd te worden. Maar hoe kun je laten weten wat je snapt, als je dit niet kunt communiceren? Immers, niet kunnen spreken betekent niet dat je niets te zeggen hebt.

Autisme heeft veel verschillende betekenissen

Portret van Kristien Hens

Bio-ethicus en onderzoeker Kristien Hens publiceerde in 2021 het boek ‘Towards an ethics of autism. A philosophical exploration’. Karin van den Bosch sprak met haar over haar boek. Kristien: ‘Autisme is geen aandoening zoals alle anderen. Als je aan verschillende mensen vraagt wat autisme is, dan krijg je verschillende antwoorden. In mijn boek stel ik voor om dynamischer over autisme te gaan denken.’

ledereen in de Wajong valt nu onder één nieuwe regeling

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels van de Wajong veranderd. Deze verandering heet ‘de vereenvoudiging van de Wajong’, maar toch blijft het nog steeds behoorlijk ingewikkeld. De nieuwe wetgeving is van belang als je werkt vanuit de Wajong. De manier waarop je inkomsten uit werk worden verrekend met de uitkering is namelijk veranderd. Karin van den Bosch (werkt zelf vanuit de Wajong) sprak twee mensen met autisme en een Wajonguitkering over hun ervaringen: Danielle de Rue en Floor Schmeets.

Het publiek leert autisme nu op een complexere manier kennen

Mind My Mind, Rain Man, Mercury Rising, Mozart and the Whale, Hors Normes, Extremely Loud & Incredibly Close, Atypical; enkele van de bekendere titels van films en series over autisme die de afgelopen jaren zijn verschenen. Zoeken in de filmdatabase IMDB met trefwoord ‘autism’ levert 614 hits op, waarvan ik er zelf slechts een handjevol heb gezien. Met de beeldvorming over autisme in films en series zit het dus wel snor, zou je kunnen denken. Of toch niet?

Prioriteiten voor toekomstige kennisontwikkeling: Omgaan met (het eigen) autisme staat op #1

Wat zijn de prioriteiten voor kennisontwikkeling op het gebied van autisme voor de komende jaren volgens alle belanghebbenden? Het antwoord op deze vraag is nu bekend. Het thema dat het meest belangrijk wordt gevonden is: omgaan met (het eigen) autisme. Op de voet gevolgd door beeldvorming & inclusie en hulp, behandeling & medicatie. Alle thema’s zijn te vinden in de Kennisagenda Autisme.

Communicatie & contact (Onderzoeksagenda Autisme)

Subthema's bij thema Communicatie en contact

In dit artikel worden de resultaten beschreven van het thema Communicatie en contact uit de Onderzoeksagenda Autisme. Het thema Communicatie en contact is ingedeeld in vier subthema’s: sociale contacten en/of -vaardigheden, eenzaamheid en/of sociaal isolement, vriendschappen en communicatie.

Ondernemen vanuit de Wajong

Ondernemen met autisme. Een combinatie waar niet iedereen meteen aan denkt. Toch zijn in de praktijk mensen met autisme actief als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) en/of als ondernemer. Het is ook mogelijk om te werken als zelfstandige vanuit een uitkering, zoals een Wajonguitkering. Karin van den Bosch, de auteur van dit artikel, is zo’n zelfstandige.

Wat vinden mensen met autisme en hun naasten belangrijk?

Er wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van autisme. Maar aan mensen met autisme en hun naasten wordt nauwelijks gevraagd wat er onderzocht zou moeten worden. Misschien vinden zij andere thema’s belangrijk dan bijvoorbeeld onderzoekers of hulpverleners. Daarom is in 2018 een project van start gegaan: Onderzoeksagenda Autisme, afgekort OZA.

‘De Leerplichtwet vormt het grote probleem’

Saskia Buma is moeder van twee kinderen met autisme: Fabian (21) en Merlijn (16). Merlijn is een zogeheten ‘thuiszitter’, hij ging langdurig niet naar school. De school bood hem leerplichtontheffing aan, maar dat weigerde zijn moeder. Op dit moment krijgt hij enkele uren per week individueel onderwijs en volgt hij enkele vakken via afstandsonderwijs.

Skip to content