E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Emancipatie van mensen met autisme in Nederland

Boek titel

Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Het gaat hierbij om het hebben van gelijke rechten, maar ook gelijke kansen of mogelijkheden. Mensen met autisme hebben, in ieder geval op papier, gelijke rechten als mensen zonder autisme. Dit is geregeld in diverse wet- en regelgeving, waaronder het ‘VN-verdrag Handicap’ en de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’. In de praktijk bevinden veel mensen met autisme zich in een achtergestelde positie, en ervaren zij belemmeringen bij het volwaardig meedoen aan de samenleving. Veel volwassenen met autisme hebben (grote) moeite met het vinden en behouden van passende zorg, onderwijs, werk of woning. In dit hoofdstuk in het boek ‘Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis’ (deel 2) beschrijven we enkele fases in het emancipatieproces van mensen met autisme.

Autisme vanuit sociaal-constructivistisch perspectief

Boekomslag 'Autisme. Interdisciplinair basisboek'

Wat is een psychiatrische diagnose eigenlijk?’ en de vraag die daarmee samenhangt: ‘Wat betekent een psychiatrische diagnose voor jou?’ Voor de manier waarop je naar jezelf kijkt. Hoe je over jezelf denkt en spreekt. Dit zijn vragen naar de aard en betekenis van, en in ruimere zin visie op, een ass-diagnose. Dergelijke vragen komen aan bod in mijn hoofdstuk in het Interdisciplinair basisboek Autisme.

Ik word onderschat of overschat

Autisme verteld - voorkant boek

Ervaringsverhaal van mezelf uit 2002, gepubliceerd als hoofdstuk in het boek ‘Autisme verteld. Verhalen van anders zijn’, onder redactie van Cis Schiltmans (september 2002). Ik beschrijf hoe ik de diagnose heb ervaren. Ook mijn ervaringen en ideeën over werk, relaties en wonen komen aan bod.

Naar de inhoud springen