E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Autisme & angst voor corona

Tekening van angstige vrouw

Hoe kun je als ouder van een kind met autisme het beste omgaan met corona-angst? Hoe praat je met je kind (of andere naaste) met autisme, wat kun je doen en wat is handig om te weten? In dit artikel vind je informatie, adviezen en tips, gebaseerd op informatie van deskundigen.

2001. PAS

PAS logo

De vereniging PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) begon in 2001 met het initiatief van een groep volwassenen met autisme om een belangenvereniging vóór en dóór mensen met autisme op te richten. De initiatiefnemers en eerste bestuurders van deze vereniging-in-oprichting kenden elkaar uit de AS-kring, de bakermat van de (georganiseerde) emancipatie en belangenbehartiging in Nederland. Er leefde grote onvrede met de bestaande voorzieningen en mogelijkheden. Er was geen informatie over autisme bij volwassenen en men had het gevoel dat er te weinig voor normaal begaafde volwassen autisten werd gedaan en dat te vaak alle aandacht uitging naar de ouders, de kinderen en de verstandelijk beperkten met autisme. Als voorbeeld kan psychotherapie worden genoemd: dit werd ineffectief geacht vanwege het veronderstelde gebrek aan reflectief vermogen en daarom niet aangeboden.

1994. Emancipatie in autismeland

Logo AS-kring

De periode 1994-2001 kan worden beschouwd als de start van de emancipatie van de normaal tot hoogbegaafde volwassenen met autisme in Nederland en de opkomst van de georganiseerde belangenbehartiging voor en door mensen met autisme. Tot die tijd waren het de ouders en professionals die spraken namens mensen met autisme. Eind jaren (19)90 lieten mensen met autisme voor het eerst zélf van zich horen, zowel op persoonlijke titel, maar al snel ook in georganiseerd verband. In een relatief korte periode van zeven jaar vond een groot aantal ontwikkelingen plaats. De opkomst en groei van organisaties van mensen met autisme loopt parallel aan, en wordt mede mogelijk gemaakt door, het internet en digitale communicatie.

Skip to content