E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Zelfmanagement bij autisme

Maurits Beenackers (Lister) en Thijs van der Rol (Parnassia Groep) schreven het rapport ‘Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de ggz.’  De publicatie verscheen eind oktober 2020 bij het Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA).

Bij het rapport hoort ook een handreiking. Deze omvat een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht.

Voor dit onderzoek interviewden Beenackers en van der Rol 20 professionals die zelf ook autisme hebben en die zich al jaren inzetten voor meer begrip, erkenning en maatschappelijke inclusie van mensen met autisme. Hoe is hun zoektocht is verlopen en waar liepen zij tegenaan vóór en na het krijgen van hun diagnose. Wat heeft voor hen gewerkt? Hoe kijken zij naar de ggz?

Ik was één van de ervaringsdeskundige professionals die werd geïnterviewd.

De publicatie en handreiking zijn gratis te downloaden via Kenniscentrum Phrenos.

Last Updated on 09-02-2022 by Karin

Skip to content