E-mail: info@karinvandenbosch.nl

Zoektocht naar jezelf – zelfmanagement bij autisme

Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de GGZ

Maurits Beenackers en Thijs van der Rol schreven het boek Zoektocht naar jezelf. Ervaringsdeskundige professionals over zelfmanagement en autisme. Beleidsaanbevelingen voor de GGZ.

In Zoektocht naar jezelf vertellen 20 ervaringsdeskundige professionals over hoe zij zelf tegen autisme aankijken. Ze spreken ook over hun ervaring als hulpvrager in de ggz en over wat zij zelf doen en hebben gedaan om met het leven en zijn uitdagingen om te gaan (zelfmanagement). Ten slotte bespreken zij de waarde van ervaringsdeskundigheid, ook voor de ggz.

Samen met het boek is een handreiking zelfmanagement bij autisme uitgebracht. Deze omvat een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht. De handreiking kan worden gebruikt binnen of buiten de hulpverlening ter ondersteuning van de zoektocht van mensen die binnen het autistische spectrum vallen, of zich dit afvragen.

Ik ben één van de 20 ervaringsdeskundigen die geïnterviewd is voor dit boek.

Het boek en de bijbehorende handreiking kunnen gratis worden gedownload via het NIPA/ Kenniscentrum Phrenos. (Online first gepubliceerd op 29 oktober 2020.) Een gedrukt exemplaar is te koop bij Bol.com.

Het project is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Lister, Parnassia en het NIPA.

Last Updated on 03-08-2021 by Karin

Skip to content